Płatności

 1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami netto i muszą być powiększone o należny podatek od towarów i usług, oraz wyrażone są w złotych polskich (PLN), z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Stawka podatku od towarów i usług na towary oferowane w Sklepie może być uzależniona od spełnienia dodatkowych warunków. Kupujący składając zamówienie określa czy jest uprawniony do zastosowania preferencyjnej stawki podatki od towarów i usług czy też korzysta ze stawki podstawowej. W razie woli skorzystania z preferencyjnej stawki podatku Kupujący zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków. Wszelkie konsekwencje nieprawdziwości oświadczenia ponosi Kupujący, w tym również konsekwencje
 3. Sprzedawca informuje, że do skorzystania ze stawki VAT wysokości 8% uprawnieni są wyłącznie Kupujący będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej dokonujący zakupu i instalacji paneli oraz aparatury na bryle budynku spełniającego definicję budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 4. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy w szczególności opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe, są wskazywane Kupującemu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia. 
 5. Ceną wiążącą i ostateczną dla Kupującego jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. 
 6. Zastrzega się prawo do modyfikacji ceny przez Sprzedającego przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Po potwierdzeniu Zamówienia Sprzedający może zmodyfikować cenę wyłącznie w sytuacji zmiany ceny towaru u dostawcy. W takim wypadku niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Kupującego, który może od umowy odstąpić bez ponoszenia kosztów, a wszelkie wpłacone należności są mu zwracane w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 7. Płatność za zamówiony towar może być w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu zamówienia, w szczególności:

a) płatność za pośrednictwem serwisu płatności Przelewy24  - PayPro SA

b) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności

c) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem ,

d) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności ,

 1. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer ... W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia
 2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest  Przelewy24  - PayPro SA
 4. Realizacja umowy potwierdzana jest wystawieniem paragonu fiskalnego, rachunku lub faktury – według dyspozycji Kupującego.