Dostawa i wysyłka

  1. Dostawa produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej lub Kupujący dokona odbioru osobistego lub za pośrednictwem swojego przewoźnika. 
  2. Realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Kupującego dokonanego przy składaniu zamówienia, względnie – dostępności usług. Towar dostarczany są na adres Kupującego wskazany w formularzu zamówienia. 
  3. Dostawy towarów zamawianych w trybie przewidzianym niniejszym Regulaminem są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Kupującego przed złożeniem zamówienia. 
  4. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
  5. Sprzedający może odmówić dostawy towaru poza granice Unii Europejskiej lub zażądać płatności z góry.
  6. Kupujący podczas odbioru towaru ma obowiązek sprawdzenia stanu oraz kompletności przesyłki, w szczególności dokonana oceny, czy produkt nie zawiera uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. W razie stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności przesyłki lub innych wad uniemożliwiających odbiór towaru lub mających wpływ na ewentualne roszczenia Kupującego, jest on uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a w razie jej przyjęcia zobowiązany do sporządzenia krótkiego opisu powstałego uszkodzenia na liście przewozowym oraz złożenia czytelnego podpisu zarówno przez odbierającego jak i pracownika firmy kurierskiej. Zaniechanie powyższemu obowiązkowi odbywa się na wyłączne ryzyko Kupującego.
  7. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia zamówienia, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. 
  8. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 7 dni roboczych.

b) Dostawa towaru przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

c) Dostawa towaru poza granice Polski następuje w terminie deklarowanym przez przewoźnika

d) tj. od 1 do 10 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).